Web Development Services

SEO - Optimalizace pro vyhledávače

SEO není stav, kterého by se dalo docílit jednorázově. Kvalitní SEO je třeba dlouhodobě budovat a stabilně udržovat. My Vám v tom pomůžeme!

Moderní a efektivní SEO strategie, která přináší výsledky

Organická návštěvnost

Zvýšíme Vám organickou návštěvnost. Ta patří mezi vůbec nejdůležitější zdroje návštěvnosti, protože vyjadřuje návštěvníky, kteří se na Váš web dostali skrz vyhledávače. Umožňuje nám také zjistit, na základě jakých vyhledávaných výrazů se jim ve vyhledávačích zobrazily Vaše stránky.

On-Page analýza

Přizpůsobíme Váš web pro vyhledávače. Tím příznivě ovlivníme hodnocení stránek i její umístění ve výsledcích vyhledávání. Mezi hlavní on-page faktory, tedy činitele hodnotící pozici stránky v rámci celého webu, patří správné používání HTML značek v textu, kódování stránky, struktura odkazů a hodnota obsahu webu podle příslušných klíčových slov.

Link Building

Vybudujeme Vám kvalitní zpětné odkazy. Jde o jeden z off-page faktorů – vyhledávače jako Google nebo Seznam přidávají váhu webům, na něž vede větší počet kvalitních a tématických odkazů. Našim klientům zajišťujeme kvalitní a tematické odkazy, což vede nejen k větší relevanci webu, ale i ke zvýšení návštěvnosti.

Moderní forma SEO se od té tradiční liší hlavně tím, že je mnohem komplexnější než dřív. Mohou za to algoritmy vyhledávačů, které se neustále vylepšují a zahrnují v sobě stále více faktorů ovlivňujících řazení stránek ve výsledcích vyhledávání. Kromě původních činitelů hodnotících povahu webu je třeba klást důraz také na samotnou kvalitu nabízených služeb a produktů. Čím kvalitnější a jedinečnější budou vaše služby, tím relevantnější budete nejen pro vyhledávače, ale i pro samotné zákazníky. To všechno samozřejmě příznivě přispívá ke zvyšování povědomí o značce.

Co jsme pro vás tedy schopni udělat my? Přizpůsobíme vaše webové stránky pro lidi s důrazem na viditelnost ve vyhledávačích. Vybudujeme kvalitní síť tematických zpětných odkazů na Váš web a zajistíme, aby se z Vašich návštěvníků stali zákazníci. Zanalyzujeme pro Vás situaci na poli SEO i u konkurence a skvěle Vás na ni připravíme. V domluveném časovém horizontu zvýšíme Váš obrat a všechny naše aktivity vám předložíme černé na bílém.

Analýza a strategie klíčových slov 

Vymyslíme pro Vás strategii klíčových slov. Ta jsou vůbec nejdůležitějším článkem pro získávání návštěvníků, protože právě dobrá strategie klíčových slov může Váš web posunout až na přední pozice ve výsledcích vyhledávání. Řešením je získat seznam maximálně hledaných výrazů, které jsou zároveň nejrelevantnější k tématu Vašich stránek. My to uděláme za Vás, a k tomu prověříme konkurenci a navrhneme nová, potenciální klíčová slova.

Pravidelné reportování výsledků

Vypracujeme Vám měsíční report aktivit a výsledků. Díky tomu budete mít naprostý přehled o veškerých aktivitách, které pro růst Vašeho webu učiníme. Současně uvidíte, jak přesně se tyto aktivity odrážejí ve výsledcích a nakolik to ovlivňuje Váš celkový obrat

Poraďte se s námi o svém projektu

Zjistíme vaše potřeby, cíle a navrhneme efektivní marketingovou strategii přímo pro vás.

Buďte vidět na místech, kde se pohybují vaši zákazníci, my vám v tom pomůžeme. Každou vaší investici měříme a tak přesně víte, kam své peníze investujete a jaká je jejich návratnost.