Komparito.cz se profiluje jako průvodce a magazín pro srovnávání zboží. Od svého spuštění se web zaměřuje na širokou škálu témat, od domácího bydlení, přes zdravý životní styl, až po nejnovější technologie a finance, nabízejíc zákazníkům komplexní průvodce pro informované rozhodování při nákupu.

Komparito.cz nabízí příležitost pro inzerenty z různých oborů. Můžete cílit na specifické segmenty publika prostřednictvím obsahu, který pokrývá témata jako jsou domácnost, nákupy, vzdělávání, nebo dokonce zdraví a fitness. 

Možnosti inzerce:

  • Publikace PR článku
  • Odkaz z již existujících článků
  • Video recenze + obsahová recenze
  • Odkaz ze sidebaru

Více informací v mediakitu.

Přejít na komparito.cz

Návštěvnost
17 000
UIP
15 000
Zobrazení stránek
20 000
Zařízení (desktop, mobil)
40/60
Věk
25-65
Pohlaví (muži/ženy)
40/60

Kontaktujte nás